O psychiatrii a psychoterapii

 


O psychiatrické péči

Ta je vhodná například v případě těžších poruch spánku, hlubších depresí či nezlepšujících se úzkostných stavů a poruch paměti. Důležitou součástí této formy léčby jsou někdy léky zmírňující úzkost, napětí a smutek, léky podporující spánek a léky na zpomalení zhoršování paměti. 

Někdy je vhodná i psychoterapie u jiného terapeuta, jako doplnění psychiatrické léčby.

Cílem je pacienta pokud možno vyléčit nebo alespoň pomoci mu změnit své postoje nebo vnější okolnosti tak, aby mohl být více spokojený, cítit se lépe. Nejde o to, udržovat ho dlouhodobě pouze na lécích.

Cílem je změna uvnitř pacienta, která mu umožní problémy v dalším životě zvládat lépe a ze svých vlastních zdrojů.  

 

 

O psychoterapii 

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe." 

(Oldřich Čálek)

 

Psychoterapie můžeme rozdělit na individuální (pouze pacient a terapeut) a skupinovou (v mé ambulanci je to skupina do deseti pacientů se dvěma terapeuty). To, zda bude pro vás vhodnější individuální nebo skupinová forma psychoterapie je předmětem rozmluvy při vyšetření. Také hraje roli indikace (vhodnosti spektra vašich potíží) do konkrétní terapie. 

Psychoterapie je vhodná:

  • při dlouhodobých výkyvech nálad, úzkosti, rozladách, depresivních symptomech, nejistotě ve vztahu k sobě a lidem kolem Vás, při potížích se zvládáním emocí
  • s řešením vztahových problémů
  • při krizových situacích - rozvod, problémy s výchovou dětí, partnerských problémech, úmrtí blízké osoby, ztrátě sociálních jistot
  • při potížích se závislostí
  • při neurózach a somatizacích, problematické struktuře osobnosti a podobně

Nečekejte změny okamžitě, terapie je déletrvající proces, při kterém lze očekávat pozitivní změny v řádu měsíců až let. 

Psychoterapeutické skupiny

Psychoterapeutická skupina je specifický způsob psychoterapie vyvinutý z ohledem na potřeby určitých klientů. Skupina může přinést hluboké poznání o tom jak fungujeme ve vztazích a může nám pomoci změnit své vnímání a některé způsoby chování k sobě a druhým lidem. Jsou pacienti, kteří mají výrazné potíže vztahové, cítí se osamělí, není pro ně lěhké zjistit, proč nemůžou navázat trvalejší vztahy, nebo proč jejich vztahy troskotají. U některých je problematické udržet pocit vlastní hodnoty ve vztazích nebo jim okolí naznačuje, že některé jejich komunikační způsoby jsou pro druhé zraňující, aniž by chápali proč. Skupina je schopna svému členovi poskytnout podporu, péči, pochopení a přijetí, ale i v bezpečném prostředí setkání odzrcadlit, jak ho vidí a to je velice cenné. Bez toho není možné poznání o tom, jací jsme.