O mně

 

MUDr. Martina Hrnčířová 

Člen České psychoterapeutické společnosti,

Člen České daseinsanalytické společnosti,

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, sekce psychoterapie a ambulantní psychiatrie

České lékařské komory.

Lékař a psychoterapeut v soukromé ambulanci psychoterapie a psychiatrie 

 

Profesní praxe:

 • Psychiatrická léčebna Kosmonosy: psychiatr na Příjmovém oddělení pro muže; vedoucí lékař oddělení Gerontopsychiatrie,
 • Psychiatrická léčebna Kosmonosy: ambulantní lékař v psychiatrické ambulanci; individuální psychoterapie,
 • Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie v Mladé Boleslavi - ambulantní psychiatr a odborný garant,
 • ambulantní psychiatr v psychiatrické ordinaci v Mělníce a ambulantní vězeňský psychiatr

 

Vzdělání:

 

 • absolventka 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze v oboru všeobecné lékařství
 • atestace 1. a 2. stupně v oboru psychiatrie
 • absolventka 5letého sebezkušenostního výcviku v daseinsanalytické psychoterapii pod vedením Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D.
 • zkouška funkční specializace v oboru Systemická individuální a skupinová psychoterapie
 • kurz párové terapie (Knop, Zemanová)
 • supervize - kontinuálně během praxe doposud

 

Odborná činnost:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta - přednášení předmětu Psychopatologie
 • Střední zdravotní škola v Mladé Boleslavi - vyučování předmětu Psychiatrie
 • přednášková činnost v rámci schůzí ČLS JEP v oboru psychiatrie v Praze
 • přednášení v rámci protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů na základních školách
 • přednášení pro Centra pěstounských rodin a Jistoty domova - péče o seniory
 • přednášení mezioborových témat pro praktické lékaře

 

Registrovaný poskytovatel zdravotnických služeb. Registrace Krajským úřadem Středočeského kraje v Praze proběhla 4. 9. 2012, č.j.: 130892/2012/KUSK.