S čím Vám mohu pomoci

Nabízím pomoc při:

  • krizových situacích (rozvod, úmrtí v rodině, problémy při soužití apod.)
  • úzkosti a smutku
  • nespavosti
  • tělesných potížích s možnou souvislostí s psychikou
  • potížích s pamětí 
  • problémech ve vztazích k sobě a ostatním lidem a některých jiných psychických problémech. Nepracuji však s páry jako rodinný a párový terapeut.

 

Situace, se kterými je potřeba se obrátit na jiného specialistu:

1. pacienti mladší 18-ti let

2. závislost na drogách (např. pervitin, heroin, kanabis) a lécích - například Lexaurin, Neurol, Frontin, Rivotril, Diazepam - léky benzodiazepínového typu (pokud je berete pravidelně déle než půl roku, je potřebné, aby jste absolvovali detoxikaci na psychiatrickém oddělení, než započne ambulantní léčba již bez návykových látek)

3. sexuální deviace (nutno obrátit se na sexuologickou ambulanci, zde v Mladé Boleslavi je to ambulance  MUDr. Zlaty Mistolerové)

4. protože se zaobírám přednostně léčbou, kapacita mi nedovoluje vyšetřovat jednorázově pacienty, kteří měli anebo mají problém s alkoholem či drogami, s cílem vyjádřit se k držení řidičského průkazu !