O psychiatrické péči

 

Psychiatrická péče

Ta je vhodná například v případě těžších poruch spánku, hlubších depresí či nezlepšujících se úzkostných stavů a poruch paměti. Důležitou součásté bývají této léčby léky. 

Někdy je vhodná i psychoterapie u jiného terapeuta, jako doplnění léčby.

Cílem je pacienta vyléčit, pomoci mu změnit své postoje nebo vnější okolnosti tak, aby mohl být více spokojený, cítit se lépe, nikoliv udržovat dlouhodobě pouze na lécích.

Cílem je změna uvnitř pacienta, která mu umožní problémy v dalším životě zvládat lépe a ze svých vlastních zdrojů.