Psychoterapeutické skupiny

Psychoterapeutické skupiny

 

Psychoterapeutická skupina je specifický způsob psychoterapie vyvinutý z ohledem na potřeby určitých klientů. Skupina může přinést hluboké poznání o tom jak fungujeme ve vztazích a může nám pomoci změnit své vnímání a některé způsoby chování k sobě a druhým lidem. Jsou pacienti, kteří mají výrazné potíže vztahové, cítí se osamělí, není pro ně lěhké zjistit, proč nemůžou navázat trvalejší vztahy, nebo proč jejich vztahy troskotají. U některých je problematické udržet pocit vlastní hodnoty ve vztazích nebo jim okolí naznačuje, že některé jejich komunikační způsoby jsou pro druhé zraňující, aniž by chápali proč. Skupina je schopna svému členovi poskytnout podporu, péči, pochopení a přijetí, ale i v bezpečném prostředí setkání odzrcadlit, jak ho vidí a to je velice cenné. Bez toho není možné poznání o tom, jací jsme.