Doklady o vzdělání

Doklady o vzdělání:

1. Diplom - 1. atestace - Psychiatrie prvního stupně  

2. Diplom - 2. atestace - Psychiatrie druhého stupně  

3. Osvědčení o absolvování psychoterapeutického výcviku  

4. Osvědčení o udělení funkční specializace v systemické psychoterapii  

5. Licence Lékařské komory pro výkon samostatné praxe