Pravidla a ceny

Pravidla a ceny

Toto ambulantní zařízení může ošetřovat přes pojišťovnu zatím pouze klienty Zdravotní pojišťovny Škoda (209) a Vojenské zdravotní pojišťovny. Od 1.3.2019 i klienti pojišťovny Ministerstva vnitra, v jednání je OZP. 

 

VZP a ČPZP opakovaně odmítají uzavřít smluvní vztah s mojí ambulancí, s poukazem na to, že je v okrese Mladá Boleslav dostatek smluvních psychiatrů pro jejich klienty. Pokud jste s tím  nespokojeni, obraťte se prosím, na oddělení správy smluv u dané pojišťovny. 

 

Na kontroly docházejte včas. Pokud zjistíte, že se opozdíte, i kdyby o pět minut, napište mi sms, abych s vámi počítala.

1. Psychoterapie:

Sezení trvá 50 minut, klienti ZPŠ a VoZP mají psychoterapii hrazenou pojišťovnou, cena za sezení pro klienty jiných pojišťoven je  800 Kč. Platba za sezení probíhá přímo při setkání.

Nepřítomnost na sezení je potřeba omluvit minimálně 24 hodin předem, v opačném případě klient hradí plnou cenu sezení. Týká se to i pacientů, kteří jsou pojištěni u ZPŠ a VoZP a mají ošetření hrazeno pojišťovnou. V takovém případě uhradí cenu 800 Kč za neuskutočněné sezení.

 

2. Psychiatrická péče:

Pro klienty ZPŠ a VoZP je psychiatrická péče hrazena zdravotní pojišťovnou, klienti ostatních pojišťoven mohou být po dohodě ošetřeni za přímou úhradu. 

Cena prvního vyšetření je 800 Kč a kontroly 400 Kč pro pojištěnce jiných pojištověn než ZPŠ a VoZP.

Nepřítomnost na kontrole je potřeba omluvit alespoň den předem, pokud dojde k neočekávané situaci, tak v ten samý den. Pokud se na kontrolu nedostavíte a neomluvíte, je potřebné kontrolu uhradit. Cena je 400 Kč. To se týká i pojištěnců ZPŠ a VoZP. 

 

3. Skupinová psychoterapie

Pro klienty ZPŠ a VoZP hrazena zdravotní pojišťovnou, pacienti jiných pojišťoven formou přímé platby. 

 

4. Výkony nehrazené pojišťovnou

Komplexní psychiatrické vyšetření v rámci second opinion a u pojištěnců jiných pojišťoven: 1300 Kč. 

 

 

TOPlist